زمان مصاحبه داوطلبین پذیرفته شده 1396/03/30
مصاحبه داوطلبین پذیرفته شده درآزمون دکتری تخصصی 3 تا 6 مرداد 96 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار خواهد شد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد ارومیه