زمان بندی مصاحبه دعوت شدگان محترم آزمون دکتری سال 1396 1396/04/17

جدول زمان بندی مصاحبه حضوری دعوت شدگان از روز سه شنبه 3 مرداد ماه لغایت جمعه 6 مرداد ماه سال جاری در مجتمع دانشگاهی واحد ارومیه به زودی اعلام می شود