آدرس مجتمع های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه:
مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره):
ارومیه کیلومتر 3 جاده فرودگاه، مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، تلفن تماس: 32759180-044 نمابر:32722702-044
 

دانشکده علوم انسانی(شهید بهشتی):
ارومیه- خیابان شهید بهشتی، پائین تر از چهارراه شورا، جنب اداره کل راه و شهرسازی استان. دانشکده علوم و انسانی (شهید بهشتی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، تلفن تماس:6 الی 33440094 -044